"Ο καθένας πρέπει να κάνει την εργασία, την οποία γνωρίζει καλύτερα"


Γιατί σε λογιστικό γραφείο Γιατί σε εμάς Υπηρεσίες προς ιδιώτες Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

ΠρωτοσέλιδαΡαδιόφωνο

Home Επιχειρήσεις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Η εξειδίκευση και οι ικανότητές μας δεν περιορίζονται στις παραδοσιακές φοροτεχνικές και λογιστικές υπηρεσίες που προσφέρει ένα απλό λογιστικό γραφείο. Χάρις στο ευρύ δίκτυο συνεργατών μας, οι δυνατότητές μας επεκτείνονται σε ευρύτερους τομείς όπως η χρηματοοικονομική διοίκηση, ο επιχειρηματικός σχεδιασμός και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 • Αξιόλογη επενδύσεων.
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.
 • Προϋπολογισμοί - απολογισμοί.
 • Ανάλυση ταμειακών ροών.
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων.
 • Ανάλυση κεφαλαιακής διάθρωσης.
 • Επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις.
 • Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
 • Σχεδιασμός αναφορών (reports) προς τη διοίκηση.
 • Μελέτη των υφιστάμενων εσωτερικών ελεγκτικών διαδικασιών της επιχείρησης και προτάσεις βελτίωσης ή συμπλήρωσης ορισμένων τομέων για τον πλήρη, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο ελέγχου από τον επιχειρηματία.
 • Εξειδικευμένοι έλεγχοι που αφορούν ειδικά θέματα, όπως έλεγχο απογραφής, κοστολόγηση προϊόντων, βιβλία εργαζομένων κτλ.
 • Διαχείριση χρηματοδοτικών αιτημάτων και σχέσεων με τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (δανειοδοτήσεις με τους ευνοϊκότερους όρους της αγοράς).
 

Η ώρα

Ulti Clocks contentwww.verris.gr. Λογιστικό γραφείο Π. Βερρή . Developed By Voipwebnet